Algemene Voorwaarden

Blije blaffers Uitlaatservice

Rechten en plichten Blije blaffers Uitlaatservice (opdrachtnemer) en eigenaar hond (opdrachtgever)

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen, de eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van zijn of haar hond.
 • Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Ziekte van Weil, Parvo en Kennelhoest (de eigenaar dient een inentingsbewijs te kunnen overleggen bij het intakegesprek, entingen mogen niet verjaard zijn).
 • U wordt uitdrukkelijk gevraagd om allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te geven tijdens het intakegesprek.
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • Uw hond dient sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
 • Uw hond dient de basiscommando’s ‘hier’ en ‘zit’ te kennen en goed los kunnen lopen.
 • Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met Blije blaffers Uitlaatservice, in onderling overleg is een individuele wandeling mogelijk, hiervoor geldt een hoger tarief.
 • U dient een besmettelijke ziekte of de loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden.
 • Puppy’s mogen mee vanaf 8 maanden.
 • De eigenaar zorgt ervoor dat zijn/haar hond op de afgesproken tijd thuis is.
 • Annuleren dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Als de eigenaar van de hond niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt u het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening te brengen.
 • Bij een weeralarm, tropische warmte, extreme gladheid, storm en/of onweer wordt er niet gelopen of de wandeling wordt aangepast.
 • De eigenaar dient Blije blaffers Uitlaatservice van een huissleutel te voorzien zodat zij uw hond kan ophalen wanneer u niet thuis bent.
 • De eigenaar dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Blije blaffers Uitlaatservice loopt met uw hond op de afgesproken tijd(en)
 • Blije blaffers Uitlaatservice loopt minstens een uur met uw hond, tenzij anders met u overeengekomen.
 • Blije blaffers Uitlaatservice heeft het recht de hond los te laten lopen, tenzij anders met u overeengekomen.
 • Blije blaffers Uitlaatservice handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten. De eigenaar van de hond machtigt Blije blaffers Uitlaatservice, om op kosten van de eigenaar van de hond, indien nodig medische zorg te laten plaatsvinden. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal er eerst contact met de eigenaar van de hond gezocht worden.
 • Als er zich een geval voordoet waarbij niet duidelijk te achterhalen is welke hond de aanstichter is, zullen de kosten verdeeld
  worden onder alle eigenaren van de betrokken honden.
 • U blijft aansprakelijk voor schade aan derden en/of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • Blije blaffers Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, ziekten of eventueel verlies van uw hond.
 • De eigenaar van de hond accepteert, dat zijn of haar hond bij thuiskomst nat en/of vies kan zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.
 • Blije blaffers Uitlaatservice is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw huis en/of interieur als gevolg van een natte en/of vieze hond.
 • U wordt nadrukkelijk geadviseerd uw hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • De betaling vindt achteraf plaats. U ontvangt een betaalverzoek dat binnen 3 dagen betaald dient te worden.
 • De eigenaar van de hond accepteert dat Blije blaffers Uitlaatservice foto’s en/of video’s maakt van zijn of haar hond en geeft zijn of haar onherroepelijke toestemming aan Blije blaffers Uitlaatservice om gebruik te maken van dit materiaal, en in het bijzonder om dit (geheel of gedeeltelijk) te dupliceren, verdelen en beschikbaar te maken voor het publiek, in bewerkte of niet- bewerkte vorm, ten behoeve van public relations, marketing, reclame en plaatsing op sociale media.
 • De opdrachtgever heeft recht de overeenkomst te beëindigen, er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • Blije blaffers Uitlaatservice heeft te allen tijde het recht om het contract bij gewichtige redenen te ontbinden.
 • Blije blaffers Uitlaatservice behoudt zich te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen.
 • De opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.